Home Kerken Onze Lieve Vrouwkerk te Gaasbeek (België)

Kerken - Onze Lieve Vrouwkerk te Gaasbeek (België)

Partner: Technische Universiteit Eindhoven 

Projectomschrijving: Het doel van het onderzoek is het verstrekken van aanbevelingen voor het reduceren van het energiegebruik en het verbeteren van het binnenklimaat voor interieur en kunstobjecten. Hierbij is rekening gehouden met het thermisch comfort van bezoekers. Klimaatmetingen zijn uitgevoerd om de bouwfysische gesteldheid van het gebouw en de risico's voor interieur en kunstobjecten te kunnen inventariseren. Naast klimaatmetingen is voor het onderzoek onder andere gebruik gemaakt van infraroodthermografie en computersimulaties (HAM/CFD).

Onze Lieve Vrou...
Onze Lieve Vrou...
Onze Lieve Vrou...
Onze Lieve Vrou...
 
 
 

© PHYSITEC 2018