Home Kerken Regenboogkerk te Oegstgeest

Kerken - Regenboogkerk te Oegstgeest

Projectomschrijving: De Regenboogkerk is gebouwd in 1934 en in 1939 is in de kerk een elektrisch sleepladeorgel (fa. Pels & Zoon) geplaatst. Dit bijzondere orgel is gevoelig voor klimaatschommelingen, zoals temperatuurverschillen en onjuiste waarden van de relatieve vochtigheid. Op verzoek van het College van Kerkrentmeesters is onderzoek uitgevoerd en een advies geformuleerd m.b.t. het verbeteren van de bespeelbaarheid en bewaaromstandigheden van het orgel. Tevens zijn diverse concrete aanbevelingen aangedragen om het thermisch comfort gedurende het stookseizoen te verbeteren. 

Regenboogkerk t...
 
 
 

© PHYSITEC 2018