Home Kerken St. Walburgiskerk te Zutphen

Kerken - St. Walburgiskerk te Zutphen

Projectomschrijving: Voor dit waardevolle monument zijn de opties bestudeerd om de kerkzaal in de winter op een verantwoorde wijze te kunnen verwarmen. Hierbij zijn diverse opties aangedragen en is een inschatting van de benodigde investeringskosten en het te verwachten energiegebruik gegeven. Omdat een verwarmingssysteem voor grote klimatologische verandering kan zorgen, is bij het advies rekening gehouden met het bijzondere interieur en de aanwezigheid van het unieke hoofdorgel uit 1643 (H.H. Bader).

St. Walburgiske...
St. Walburgiske...
 
 
 

© PHYSITEC 2018