Home Kerken Grote Kerk Naarden

Kerken - Grote Kerk Naarden

Projectomschrijving: onderzoek en advies m.b.t. het verwarmingssysteem. Na een grondige analyse van de bouwfysische en klimaattechnische eigenschappen, waarbij o.a. diverse metingen zijn uitgevoerd, is een advies voor een nieuw verwarmingssysteem geformuleerd. Hierbij zijn diverse opties uitgewerkt om tot een duurzaam systeem te komen, met een hoge energie-efficiëntie. Bij het uitwerken van het advies is rekening gehouden met het bijzondere monumentale interieur en de aanwezige historische kerkorgels.

Grote Kerk Naar...
 
 
 

© PHYSITEC 2018