Home Kerken St. Petruskerk te Eindhoven

Kerken - St. Petruskerk te Eindhoven

Projectomschrijving: Het bestaande verouderde verwarmingssysteem is bestudeerd. Hiervoor is de situatie ter plaatse nauwkeurig bestudeerd en zijn voor een periode van enkele weken temperatuur en RV gemeten in de kerk, om inzicht te krijgen in de prestaties van de verwarming. Op basis van de bevindingen zijn diverse aanbevelingen gedaan om het bestaande systeem te kunnen optimaliseren en is een voorstel gedaan voor een nieuw verwarmingssysteem.

St. Petruskerk ...
St. Petruskerk ...
St. Petruskerk ...
 
 
 

© PHYSITEC 2018